Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on työtilan ENSAR2 aloitussivu.

Katso lisätietoja ja ohjeita Confluence-infosta: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609

Ohje oikeuksien jakamiseen: https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

sekä ota yhteyttä osoitteesen wiki-support@jyu.fi jos kysymyksiä ilmenee.

Voit halutessasi poistaa tämän tekstin työtilasi etusivulta.

This is the home of the ENSAR2 space.

Please read info at: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609 and https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

Please contact wiki-support@jyu.fi if any questions arise.

You may delete this information from you space home pageThis Wiki space contains information related to ECR ion sources.

The Wiki was founded as a result of MIDAS Networking Activity of the ENSAR2 project.