Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Tämä

...

on

...

testifoorumi.

...


HUOM!

...

Foorumi-makro

...

ei

...

ole

...

enää

...

käytettävissä!

...

 Lue

...

lisää:

...

https://www.adaptavist.com/display/Bubbles/forum

...

macro

Foorumi tarkoittaa yksinkertaisesti keskustelupalstan kaltaista näkymää tämän sivun alasivuista. Sivuista tulee keskustelunaiheita ja sivujen kommenteista vastauksia keskusteluun.

Tämän foorumin luomiskoodi on näin yksinkertainen: 

Code Block
{add-topic:page=Foorumi-ohjeet|space=confluenceinfo}
  Uusi viesti
{add-topic}

{forum:Foorumi-ohjeet}
{code}

"add-topic"

...

-makro

...

luo

...

linkin

...

jonka

...

kautta

...

voi

...

luoda

...

foorumille

...

uuden

...

alasivun

...

-

...

eli

...

keskustelunavauksen.

...

Sivuun

...

tulevat

...

kommentit

...

muodostavat

...

keskusteluketjun

...

"forum"-makron

...

parametrina

...

on

...

sen

...

sivun

...

nimi

...

johon

...

foorumi

...

lisätään.