Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esimerkki liiketoimintasuunnitelmasta

(Huom! Tämä on varsin karsittu esimerkki ja mm. laskelmien summat on täysin keksittyjä. Tämä esimerkki vastaa arvosanaa 1. Pohdi ja perustele harjoitustyössäsi tarkemmin eri osa-alueita ja tekemiäsi valintoja. Etsi myös laskelmien pohjaksi oikeita tietoja (esim. pankkien lainalaskureista, vakuutusyhtiöiden sivuilta jne).)

Perustiedot

Yrityksen nimi: NettiJenska
Sijainti: Tampere
Toimiala: Internet -palvelut
Koulutus: Luonnontieteen kandidaatti (tietotekniikka), tradenomi (tietojenkäsittely), datanomi (tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma)
Kokemusta yrittäjätoiminnasta: Ei
Harrastukset: www-sivujen suunnittelu ja toteutus, öljyvärimaalaus, käsityöt
Henkilökohtaiset vahvuudet: Luovuus, osaaminen, itsenäisyys
Yrittäjäominaisuudet: Halu ja kiinnostus toteuttaa www-sivuja, sitkeys, halu onnistua ja kehittyä, ahkeruus

Toiminnan tarkoitus ja kuvaus

Toiminta-ajatus/perusfilosofia:
- Korkealaatuisten Internet-sivujen tuottaminen kilpailukykyiseen hintaan. Lisäpalveluina esitteiden suunnittelu ja toteutus sekä muut pienimuotoiset ATK-palvelut.

Liikeidea:

 1. Asiakkaat:
  - Pienet yritykset, yhteisöt ja seurat
 2. Tuotteet/palvelut:
  - Internet-palvelut + muut pienimuotoiset ATK-palvelut
  Palveluiden toteutuksessa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Internet-sivut pidetään yksinkertaisina, joten ne voidaan tarjota kilpailukykyiseen hintaan.
 3. Imago eli mielikuva:
  - Hyvä hinta-laatusuhde ja ystävällinen palvelu.
 4. Toimintatavat:
  - Pienillä yrityksillä on kiinnostusta omia Internet-sivuja kohtaan, mutta useimmilla ei ole varaa teettää sivuja nykyisellä hintatasolla. Tarjoamalla yksinkertaisia, mutta näyttäviä sivuja huokeaan hintaan voidaan saada paljon pieniä yrityksiä, seuroja ja yhdistyksiä asiakkaiksi. Toiminnan alussa markkinoidaan jonkin verran, mutta myöhemmin myös positiivinen WOM on yrityksen parasta markkinointia. Yritys hyödyntää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tarpeet ja toiveet otetaan kaikessa huomioon.
 5. Markkinat ja kilpailijat:
  - Pirkanmaan yrittäjiin kuuluu n. 6500 yritystä, joista 72,4% on 1-3 henkeä työllistäviä yrityksiä. Arvion mukaan noin 10% näistä yrityksistä voisi olla kiinnostuneita Internet-sivujen hankinnasta. Pirkanmaalla on myös runsaasti yhteisöjä ja seuroja.
  - Tampereella Internet-sivujen suunnittelua ja toteutusta harjoittavia yrityksiä on yhteensä noin 150. Näistä noin 100 on mainostoimistoja ja loput päätuotteenaan Internet-sivuja tuottavia yrityksiä. Valtaosa yrityksistä on kooltaan pieniä, mutta joukkoon mahtuu myös isompia osakeyhtiötä. Tarjonta on siis runsasta, mutta toisaalta myös varsin kirjavaa. Osa yrityksistä on olemassa vain paperilla ja osa ei markkinoi toimintaansa ollenkaan.
  - Kilpailukeinoina NettiJenskalla tulee olemaan tasapainoinen hinta-laatusuhde. Lisäksi palveluita markkinoidaan potentiaalisille asiakasryhmille.
 6. Voimavarat:
  - Koulutuksen myötä kertynyt riittävästi osaamista ja tietotaitoa Internet-sivujen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä muista ATK:n liittyvistä asioista.
  - Nykyisiä laitteita ja ohjelmistoja voidaan osittain hyödyntää yritystoiminnassa.
  - Liiketilaa ei välttämättä tarvitse hankkia.
 7. Tulevaisuuden näkymät:
  - Kuluttajat etsivät yhä enenevissä määrin yrityksistä tietoa Internetistä, joten yrityksille Internetissä näkyminen on tärkeää. Jossakin vaiheessa saturaatiopiste tulee tietenkin vastaan, mutta ei työ tähän lopu, sillä sivujen ylläpito ja ajantasaistaminen ovat myös tärkeitä tehtäviä. Lisäksi palveluita voidaan kehittää kohti sosiaalisia medioita eli yritysten näkyvyys taattaisiin sosiaalisen median työkaluissa. Lisäksi voitaisiin selvittää, mitä yrityksistä keskustellaan esim. Internetin keskustelupalstoilla.
 8. Perustelut:
  - Markkinoilla vielä tilaa, lisäksi paljon mahdollisuuksia ja kehittymisväyliä.

Yritysmuoto:

- Koska NettiJenskaa on perustamassa vain yksi henkilö, yritysmuotoina kysymykseen tulevat vain toiminimi tai osakeyhtiö. Osakeyhtiön perustamiseen tarvittavaa osakepääomaa ei ole käytettävissä, joten yritysmuodoksi valitaan toiminimi. Toinen syy toiminimen valintaan on se, että toiminnasta halutaan mahdollisimaan joustavaa ja päätöksenteko halutaan pitää omissa käsissä.
- NettiJenskan toiminta ei ole luvan- tai ilmoituksenvaraista.
- NettiJenskan on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin. Perusilmoitus tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella (Y3). Samalla lomakkeella voidaan myös ilmoittautua ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi. NettiJenska ilmoittautuu ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi. Perusilmoituksella haetaan myös yritystunnus.
- YEL-ehdot täyttyvät, joten NettiJenskan täytyy ottaa YEL-vakuutus. Turvallisuuden takaamiseksi on hyvä ottaa myös vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Myös muut vakuutukset ovat vapaaehtoisia, niitä voidaan ottaa tarpeen tullen. Yrittäjän kannattaa myös liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Kirjanpito annetaan tilitoimiston hoidettavaksi.

Rahoitus:

Investointilaskelma

 

Hankittava käyttöomaisuus

EUROA

Pitkäaikaiset

 

Toimitilat:

1588,40

Koneet ja laitteet:

4090,00

Näyttö

600,00

Keskusyksikkö yms.

2090,00

Tulostin

400,00

Digikamera

1000,00

Ohjelmistot yms.

5200,00

Kalusteet yms.:

3000,00

Toimistotarvikkeet

1000,00

Kalusteet

2000,00

Asennus ja korjaustyöt:

200,00

Muut investoinnit:

300,00

 

 

Investointitarve yhteensä

9178,40

Käyttöpääomalaskelma

EUROA

Perustamiskulut (esim. kaupparekisteri- ilmoitukset, osakepääoman sijoitus, yhtiökokouskulut)

273,00

Raaka-aine ja puolivalmistevarasto

 

Valmistevarasto/myyntivarasto

 

Myyntisaamiset asiakkailta

 

Ostovelat

 

Muut alkukuukausien kulut (esimerkiksi liiketilojen sähköliittymät, sähköistys, muutostyöt, asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kulut)

200,00

Vuokra

588,00

Palkat

 

Puhelin, sähkö, tietoliikenne

200,00

Liikkuminen, matkakustannukset

100,00

Markkinointi

200,00

Muut juoksevat kustannukset (?)

100,00

Käyttöpääoma yhteensä

1661,00

YRITYKSEN PERUSTAMISVAIHEEN RAHOITUSTARPEEN LASKELMA

EUROA

Investoinnit

+ 9178,40

Käyttöpääoma

+ 1661,00

Kustannusylitysvaraus (+ 20% lisää käyttöpääomatarpeesta)

+ 332,20

*Kokonaisrahantarve aloittaessa*

=11171,60

NettiJenskan käynnistysvaiheet tullaan rahoittamaan pitkälti omalla pääomalla, sillä sijoitusrahastossa on säästössä 6700 euroa. Laitehankintoihin ja muihin hankintoihin on ajateltu ottaa pankista 4000 euron laina. Laina otettaisiin mahdollisesti Nordeasta. Lisäksi voidaan hakea pienlainaa Finnveralta.

Rahoitustarve näyttää aika suurelta. Saattaa olla, että esim. kalusteita, laitteita ym. voisi hankkia käytettynä halvemmalla. Lisäksi NettiJenskan yritystoiminta on sen luonteista, että toimitilaa ei välttämättä tarvitse hankkia.

 

euroa kuukaudessa

euroa vuodessa

TAVOITETULOS (YRITTÄJÄN NETTOTULO)

3500

42000

+ Ennakkoverot

700

8400

= Tavoitetulos (ennen veroja)

4200

50400

+ Korot ja muut rahoituskulut

100

1200

= LIIKETULOSTARVE

4300

51600

+ Poistot

0

0

+ Lainojen lyhennykset

200

2400

= KÄYTTÖKATETARVE

4500

54000

+ Kiinteät kulut:

1850

22200

Työntek. palkat + sivukulut (50 %)

0

 

Vuokrat

500

 

Sähkö, lämpö, vesi

50

 

Puhtaanapito, siivous

50

 

Puhelin

50

 

Käyttötarvikkeet

50

 

Markkinointi

200

 

Edustuskulut

50

 

Matkakulut

50

 

Autokulut

0

 

Yrittäjäeläke YEL

400

 

Muut vakuutukset

100

 

Kirjanpito

100

 

Kirjat, lehdet, jäsenmaksut

0

 

Ulkopuoliset palvelut

0

 

Korjaustyöt, huollot

0

 

Toimisto-/konttorikulut

50

 

Muut kulut

200

 

KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ

1850

 

= MYYNTIKATETARVE

6350

76200

Hinnoittelun suhteen suunniteltiin seuraavaa: Hinnoittelu sivujen laajuuden mukaan urakkaveloituksena ja muut palvelut tuntiveloituksena (urakat 200-1000 euroa, tuntiveloitus 20 euroa). Karkeasti voidaan sanoa, että 200 euron urakoita pitäisi tehdä vuodessa 381 kappaletta, jotta myyntikatetarpeeseen päästäisiin. Isompia 1000 euron urakoita pitäisi tehdä n. 76 kappaletta ja tuntiveloituksella tehtäviä töitä pitäisi saada kasaan 3810 tunnin edestä. Jos näistä pystyisi koostamaan sopivan mixin, niin mielestäni myyntikatetarpeeseen voitaisiin päästä.

Riskit:

- Riippuvuus laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuudesta
- Markkinoille tulo voi epäonnistua
- Yritystä ei koeta kiinnostavana, potentiaalisia asiakkaita ei tavoiteta
- Kilpailijat pystyvät tarjoamaan palveluita halvemmalla
- Tieto ja taito ei riitä palveluiden tuottamiseen
- Ei osata kehittyä ja mukautua tarpeeksi
- Tulipalo, murto, tietomurrot, laitteistojen rikkoutuminen, ohjelmistojen vanheneminen

SWOT-analyysi:

Vahvuudet

 • kiinnostus, halu
 • kokemus
 • monipuolisuus
 • tieto | Heikkoudet
 • kokemattomuus yritystoiminnasta
 • epävarmuus |

  Uhat

 • odottamattomat muutokset
 • uudet kilpailijat
 • muutokset terveydentilassa tai elämäntilanteessa | Mahdollisuudet
 • mukautumiskyky
 • lisäkouluttautuminen
 • tuttavapiiri |

Markkinointi:

- Asiakaspalvelun tulee olla ensiluokkaista
- Asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan
- Palveluiden hinta-laatumielikuva pidetään hyvänä
- Sivuista laaditaan yksinkertaisia, mutta silti tyylikkäitä ja toimivia
- Sivujen päivitys ja toimivuus taataan myös jatkossa
- Hinnoittelu sivujen laajuuden mukaan urakkaveloituksena ja muut palvelut tuntiveloituksena (urakat 200-1000 euroa, tuntiveloitus 20 euroa)
- Toimitilat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja opasteet opastavat perille
- Aukioloajat ma-pe 11-18 sekä tarvittaessa sopimuksen mukaan, mahdolliset kotikäynnit
- Hyvä henkilökohtainen myyntityö
- Omat Internet-sivut, Lehti-ilmoittelu, suoramainonta, asiakaskirjeet, hakemisto, käyntikortit

 • No labels