Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Kohde ei ole viranomainen.

 

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on erillislainsäädäntöön perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, johon sovelletaan julkisuuslain 4 §:n 2 momentin kohtaa vain sen käyttäessä julkista valtaa.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen pöytäkirjan liitteiksi numero 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 merkityt lahjakirjat olivat salassa pidettäviä 30.10.2014 asti Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksen päätöksellä. Tietoa pyytäneet ylioppilaskunnan jäsenet eivät saaneet pyydettyä tietoa vedoten omaan oikeuteensa, velvollisuutensa tai etuunsa. Asiassa ei ole seikkoja, jotka huomioon otettuna ylioppilaskunnan edustajiston oltaisiin katsoa käyttäneen julkista valtaa ja olleen siten viranomainen, johon voi kohdistaa tietopyynnön. Valittajat myös vaativat oikeudenkäyntikuluja korvattaviksi. Tämäkin pyyntö hylättiin.

 

Viranomainen: Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallitus.

Tietopyytäjä: 2 opiskelijaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 4.6.2012

Taltionumero: 1479

Diaarinumero: 3269/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 20.8.2010 nro 10/0693/2