Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Ei voida ottaa kantaa.

 

Hallinto-oikeus ei ota kantaa viranomaisen toiminnan laillisuuteen, jos viranomainen ei ole vielä tehnyt tietopyynnöstä ratkaisua.

Myöskään korkein hallinto-oikeus ei voi velvoittaa viranomaista luovuttamaan tietoa, mikäli ratkaisua, johon ottaa kantaa ei ole. Tietopyytäjä oli halunnut tiedon Rikosseuraamuslaitoksen ja terveyden- ja sairaanhoitopalveluita tuottavan yrityksen Attendo MedOne Oy:n välisestä sopimuksesta, jolla Rikosseuraamuslaitos ostaa palveluita Riihimäen vankilaan.

 

Viranomainen: Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikkö.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 13.1.2012

Taltionumero: 29

Diaarinumero: 683/1/11

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 10.2.2011 nro 11/0136/2