Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Merenkulkulaitoksen hallussa olevat asiakirjat, jotka koskivat Yhdysvaltain ja Euroopan markkinoille tarkoitettujen vesiskootterien eroavaisuuksia ja sähköpostikirjeenvaihto Merenkulkulaitoksen ja vesiskootterivalmistajan välillä on salassa pidettävää tietoa.

Tietoa pyytänyt henkilö oli tuonut USA:sta suomeen 10 vesiskootteria ja toimittanut Turun tullille asiakirjat tullausta ja skootterien liikkeeseen laskemista varten. Merenkulkulaitos oli tutkinut asiakirjat ja todennut niiden olevan väärennettyjä. Huvivenelain 15 §:n mukaan Merenkulkulaitos valvoo, että tuotteen ovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan valvontatoimeen liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa.

Lisäksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät liikesalaisuuksia. Skootterien valmistajayhtiö oli ilmoittanut Merenkulkulaitokselle, että vertailutaulukko USA:n ja Euroopan markkinoille tarkoitettujen skootterien tarkoista eroavaisuuksista on erittäin luottamuksellista tietoa, jota yritys ei ole luovuttanut edes tytäryhtiöilleen. Se on luovutettu vain valvontatehtävää varten, eikä tietoa ole tarkoitettu elinkeinoharjoittajalle tuotteiden valmistamista tai asiakirjojen väärentämistä varten. 

 

Viranomainen: Merenkulkulaitos.

Tietopyytäjä: Yrittäjä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 4.4.2013

Taltionumero: 1164

Diaarinumero: 1455/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Turun hallinto-oikeus 23.3.2010 nro 10/0281/2