Lopputulos: Tiedon luovutus on arvioitava tapauskohtaisesti.

 

Finanssivalvonnan perustelu, että jo se, että tahot X ja Y eivät ole valvontatoimien kohteena, mutta taho Z sen sijaan on, ei ollut julkisuuslain 24 §:1 momentin 15 kohdan tarkoittamalla tavalla asiaan osallisille vahinkoa aiheuttava syy salassa pitoon sillä perusteella, että se voi aiheuttaa liiketoiminnan harjoittajalle asiakaspakoa.

Finanssivalvonta oli kieltäytynyt antamasta tietoa kaikista asiakirjoista ja diaaritiedoista liittyen neljään yksityishenkilöön ja yrityksiin Pöyry Oyj, Nokia Oyj ja Kestrel S.A. kohdistuneista valvontatoimenpiteistä.

Finanssivalvonta oli vedonnut, että uutisointi, jossa tiettyjen tahojen sanotaan olevan Finanssivalvonnan toimien kohteena, kun taas tietyt toiset eivät, voi aiheuttaa perusteetonta vahinkoa etenkin huomioon ottaen sen, että Finanssivalvonnan kohdistama valvonta on alempi kynnykseltään kuin esimerkiksi rikostutkinnallinen ”syytä epäillä” kynnys.

Asia on arvioitava tapauskohtaisesti huomioiden julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 2 kohta, ja asiakirjojen kohdalla julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukainen liikesalaisuus ja kohdan 23 mukainen henkilön taloudellisen aseman salassapito.

 

Viranomainen: Finanssivalvonta.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Voima-lehti).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2630/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 15.6.2016

Taltionumero: 2630

Diaarinumero: 1522/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 16.4.2015 nro 15/0264/5