Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Valtioneuvoston Alexander Corporate Finance Oy:ltä tilaamat selvitykset pörssiyhtiöiden, valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden johdon palkitsemista, ja vertailutiedoista ulkomaisten pörssiyhtiöiden vertailutiedoista ovat osin julkisia. Julkiset tiedot eivät ole yhdistettävissä mihinkään selvityksessä mainittuun yhtiöön tai kehenkään niiden palveluksessa olevaan henkilöön.

Näiden henkilöiden osalta valtioneuvoston kanslian on arvioitava, ovatko tiedot mainittujen yhtiöiden liikesalaisuuksia tai Alexander Corporate Finance Oy:n liikesalaisuuksia ja siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla salassa pidettäviä. Henkilöitä koskevat tiedot voivat myös sisältää tietoa henkilöiden taloudellisesta asemasta, joka puolestaan on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 mukaan salassa pidettävää.

Ulkomaisten yhtiöiden vertailuaineiston pohjana on käytetty julkista IFRS-raportointia joka on julkista, joten se osa on julkista Valtioneuvoston ja Alexander Corporate Finance Oy:nkin mukaan.

Merkittävää asiassa on, että Alexander Corporate Finance Oy:n ja Valtioneuvoston keskenään sopima salassapito ei ole sitova, vaan julkisuuslain 22 §:n 1 momentin asiakirja on salassa pidettävä vain, jos se on julkisuuslain tai muun lain mukaan säädetty salassa pidettäväksi.

 

Viranomainen: Valtioneuvoston kanslia.

Tietopyytäjä: Toimituspäällikkö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 27.9.2013

Taltionumero: 3090

Diaarinumero: 3085/2/11

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Valtioneuvoston kanslia 8.9.2011 nro VNK/905/71/2011