Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Valokuvat, jotka on otettu palaneesta autosta pelastustehtävään liittyen ovat julkisia. Ne ovat osa pelastuslaitoksen normaalin operatiivisen virkatoiminnan yhteydessä syntynyttä aineistoa, joten ne ovat viranomaisen asiakirjoja eivätkä sisäiseen käyttöön laadittuja asiakirjoja.

Lisäksi niiden salassa pidolle ei ole julkisuuslain 24 §:n perusteella perustetta. Ajoneuvopaloa koskevat tiedot, kuten käsitys palon syttymissyystä, tallennetaan pelastuslain 41 §:n mukaisesti lain 91 §:ssä tarkoitettuun toimenpiderekisteriin.

Pelastuslaitoksen käsityksen mukaisesti ne on tarkoitettu viranomaisen sisäiseen käyttöön, ja ovat siten julkisuuslain 5 §:n 3:ssa momentissa luetelluilla tavoilla viranomaisen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja ja jäävät siten julkisuuslain soveltamisen ulkopuolelle. Sen käsityksen mukaan tieto luovutetaan vain, mikäli poliisi määrää sen luovutettavaksi poliisitutkinnan yhteydessä. Pelastuslaitoksen käsityksen mukaan asiassa ei ole tapahtunut rikosta.

 

Viranomainen: Pirkanmaan pelastuslaitos.

Tietopyytäjä: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2016:207 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 22.12.2016

Taltionumero: 5444

Diaarinumero: 2280/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 25.6.2015 nro 15/0528/3