Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Kuolleen ihmisen potilastiedot ovat potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan salassa pidettäviä myös lähiomaisilta. Tietojen luovuttaminen on kuitenkin mahdollista, jos vainajan lähiomainen haluaa selvittää, oliko kuolemaa edeltäneeseen hoitoon liittynyt hoitovirhe.

Tietoa pyytänyt lähiomainen oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tampereen yliopistolliselta sairaalalta äitiään koskevat sairaanhoitopiirin asiakirjoja vuodesta 1988 lähtien ja asiakirjoja, jotka liittyvät hänen kuolinsyynsä selvittämiseen ruumiinavauksessa. Hän oli halunnut selvittää äitinsä kuolinsyyn ja ilmoitti tarvitsevansa tietoja oikeudenkäyntiä varten.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä ei ole hallussaan tietoa lääninoikeuslääkärin suorittamasta oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta. Täten kuntayhtymän on tullut hylätä pyyntö. Lisäksi vuonna 2007 kuollut potilas oli ollut viimeksi vuonna 1995 Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, joten siellä annetulla hoidolla ei voitu katsoa olevan merkitystä kuolinsyyhyn.

 

Viranomainen: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri.

Tietopyytäjä: Omainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 15.5.2012

Taltionumero: 1274

Diaarinumero: 2016/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.4.2010 nro 10/0289/3