Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto on jo luovutettu.


Finanssivalvonnan velvoittaminen ryhtymään valvontatoimenpiteisiin, jotta tietopyytäjä saa asiakirjat pyydetyssä muodossa pankilta, jonka kanssa hänellä on kiistaa laina-asioista, ei kuulu korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Tietopyytäjä oli myös esittänyt tietopyynnön korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien pankin Finanssivalvonnalle antamista häntä koskevista asiakirjoista. Koska tietopyytäjä ei ollut esittänyt tätä aikaisemmissa vaiheissa, ei KHO tutkinut asiaan.

Kyse ei ollut siis julkisuuslain 13:ssä tarkoitetusta asiakirjapyynnöstä. Finanssivalvonta oli aiemmin varannut tietopyytäjälle ja hänen edustajilleen mahdollisuuden tutustua kaikkiin sen hallussa oleviin häntä koskeviin asiakirjoihin. Finanssivalvonnalla ei sen sijaan ollut mahdollisuutta selvittää rahoituskiistan tapahtumienkulkua ja ottaa kantaa siihen.

 

Viranomainen: Finanssivalvonta.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 18.3.2016

Taltionumero: 917

Diaarinumero: 1714/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 30.4.2015 nro 15/0307/5