Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

VITA-Terveyspalvelut Oy:n tutkimuskohtaiset vastausviiveajat, jotka se on ilmoittanut tarjouksessaan liittyen Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen kliinisten laboratoriotutkimusten hankintaan eivät ole julkista tietoa.

Tietopyytäjä, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, oli toinen tarjouskilpailuun osallistuja, jonka tarjous oli hylätty perustuen kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy oli jo saanut julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla asianomaisen oikeudella tiedonsaantiin muut tiedot tarjouksesta. Helsingin kaupunki katsoi, että tutkimuskohtaiset vastausviiveajat kuuluvat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan VITA-terveyspalvelut Oy:n liikesalaisuuksiin.

Julkisuuslain 11 :n 2 momentin 6 kohdassa ilmaistaan, että tarjousten vertailussa käytetystä muusta tekijästä on annettava tieto asianosaiselle riippumatta siitä, mitä julkisuuslaissa muualla sanotaan. KHO kuitenkin katsoi, ettei julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan sanamuotoa tulee tulkita niin, että se sallii tiedon antamisen muustakin kuin välittömästä perusteesta kuten hinnasta, mutta sen ei voida katsoa kaventavan liikesalaisuuden suojaa aiempaan nähden.

Tutkimuskohtaisia vastausviiveaikoja ei oltu käytetty vertailukriteerinä, joten sitä ei voida pitää julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan tarkoittamana muuna tekijänä.  

 

Viranomainen: Helsingin kaupungin työterveyskeskus.

Tietopyytäjä: Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3660/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.12.2015

Taltionumero: 3660

Diaarinumero: 3640/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Valittaja: VITA-terveyspalvelut Oy.

Helsingin hallinto-oikeus 22.10.2014 nro 14/0786/5