Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Lista Saksan demokraattisen tasavallan tiedustelupalvelun (Stasi) edustajista, tai muuten Stasin mielenkiinnon kohteena olevista henkilöistä eli ns. Tiitisen lista on salassa pidettävää tietoa.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan salassapitoperusteen lähtökohtana on asiakirjan sisältö ja se, vaarantaako tiedon antaminen valtion turvallisuutta. Tietoa pyytänyt toimittaja oli ilmoittanut, etteivät tiedon salaamisesta alun perin päättäneet presidentti Mauno Koivisto ja Supon entinen päällikkö nähneet enää estettä julkistamiselle. Tiitinen oli kiistänyt tämän.  KHO:n mukaan ei ole poissuljettua, etteikö listalla voisi olla edelleenkin merkitystä Supon toiminnalle.

Luottamuksellisena tiedonvaihtona annettua tiedonvaihtona annettua asiakirjaa edellytettiin käytettäväksi siihen tarkoitukseen, mihin se on annettu eikä annettavaksi julkisuuteen. Täten ei Supolta ei voida edellyttää, että sen olisi tullut tiedustella tiedot antaneelta osapuolelta, että tieto on edelleen luottamuksellista, kuten Helsingin hallinto-oikeus oli tehnyt. Supo kuitenkin on ilmoittanut erilliskäsittelyssä tarkistaneensa tiedot antaneelta taholta, että tieto on edelleen luottamuksellista.

 

Viranomainen: Suojelupoliisi.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:n tiedote KHO:n verkkosivuilla

Antopäivä: 12.5.2010

Taltionumero: 1116

Diaarinumero: 2329/1/08

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

HUOM!: Päätös koskee viranomaisen tekemää valitusta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 24.6.2008 nro 08/0794/2