Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hallussa olevat onnettomuuden tutkintaa koskeva asiakirjat, joissa on selvitetty tehtaan omistaneen Teollisuuskaasut Suomi Oy:n (entinen Messer Suomi Oy) henkilöstön näkemyksiä ja käsityksiä eivät ole julkista tietoa.

Yrityksellä ei myöskään ole asianomaisjulkisuuden mukaista oikeutta tietoon, vaikka se on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, koska asiaan liittyy erittäin tärkeä yleinen etu, sillä tietojen luovuttamisella voisi olla heijastusvaikutuksia Tukesin tärkeän tiedonsaannon turvaamiseen.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan asianomaisjulkisuutta voidaan rajoittaa erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun perusteella. Vastaavasti valvontaviranomaisena Tukesin on saatava tietoa yrityksen toiminnasta siinäkin tapauksessa, että tiedot olisivat liike- tai ammattisalaisuuksia. Tukes oli vedonnut, että sen valvontatehtävä ja täten erittäin tärkeä yleinen etu vaarantuu, mikäli se velvoitetaan luovuttamaan tieto.

 

Viranomainen: Turvatekniikan keskus.

Tietopyytäjä: Teollisuuskaasut Suomi Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 24.2.2010

Taltionumero: 341

Diaarinumero: 2151/1/08

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 19.6.2008 nro 08/0780/2