Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovutetakaan alkuperäisessä laajuudessa.

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Neste Oyj ja Neste Shipping Oy, ja Huoltovarmuuskeskus valittivat vuonna 2013 valmistellusta tankkeri- ja hinaajakauppaan liittyvästä asiakirjapyynnöstä.

Aiemmasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä poiketen KHO saattoi voimaan Huoltovarmuuskeskuksen päätöksen asiakirjapyynnön hylkäämisestä seuraavilta osin: 1) asiakirjaan Frame Agreement sisältyvistä määritelmistä Discharge Date, Intercreditor Agreement, Mastera Closing Date, Required Investments ja Termination Date sekä asiakirjan kohdista 4.1.11, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.5, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.15, 4.3.17, 4.4, 4.5.1.3, 4.5.2.2 (1 momentin alakohta e ja 2 momentti), 4.5.2.6, 4.6 (kaikkine alakohtineen 4.6.1-4.6.4), 5.2 (alakohdat c ja g), 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 (alakohdat c ja d), 7.2.1 (alakohdat, e ja k), 7.2.2 (alakohdat a ja f), 8.6.3, 8.6.3.1, 8.6.3.2, 8.6.4 ja 9.3 (molempine alakohtineen 9.3.1-9.3.2) ja 2) asiakirja Vessel Lease Agreement kohdista 4.3.5, 6 (molempine ala-kohtineen 6.1-6.2 ja niiden alakohtineen 6.1.1-6.1.2 ja 6.2.1-6.2.3), 9.1 (kaikkine alakohtineen 9.1.1-9.1.6), 13, 14 ja 15.

Muilta osin aiempi päätös on voimassa. Huoltovarmuuskeskus oli ollut valittajana ja vedonnut siihen, että yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus vaarantuu, mikäli sille yksityisten antama tieto päätyy julkisuuteen ja kyseessä on kriittisen infrastruktuurin, öljyhuollon, turvaaminen. Kahdessa muussa diaarinumerossa valittajana olivat yhtiöt, jotka luopuivat Huoltovarmuuskeskukseen kohdistuneesta tietopyynnöstä.

 

Viranomainen: Huoltovarmuuskeskus.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

HUOM!: Valittajana oli viranomainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2758/2017 (verkkolinkki KHO:n ratkaisuun)

Antopäivä: 8.6.2017

Taltionumero: 2758

Diaarinumero: 4020/1/15, 4022/1/15 ja 4025/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 6.11.2015 nro 15/0946/5