Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Seuraavat verohallinnon hallussa olevat asiakirjat liittyen ns. LGT-tapaukseen, eli suomalaisten verovelvollisten pankkitileihin Liechtensteinissa sijaitsevissa pankeissa ovat julkista tietoa: 1) Verovalvonnan kartoitus- ja kehittämisprojektin asettaminen 2) Yksityishenkilöiden pääomatulojen verovalvontaprojekti, Vuosiraportti 2010 lukuun ottamatta vuosiraportin osan ”Ulkomaisten sijoitusten luonne ja tavoitteet” ensimmäistä kappaletta ja vuosiraporttiin liittyvää henkilötaulukkoa 3) Verohallinnon tietoluovutuspyyntö 3.2.2010 Keskusrikospoliisille 4) Yksityishenkilöiden pääomatulojen verovalvontaprojekti – vapaaehtoiseen ilmoittamiseen kannustamisesta, luvut I (Yleistä) ja III (Vapaaehtoisen ilmoittamisen suosinta – kansainvälinen vertailu) 5) Taulukko, jonka otsikkona on ”Tarkastustoimenpiteet LGT.

Viimeiseksi mainitusta asiakirjasta on peitetty henkilöiden nimet, sillä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan verotusasiakirjat, joista ilmenee verovelvollista koskevia tietoja ovat salassa pidettävää tietoa.

Verohallinto halusi tiedot salassa pidettäviksi vedoten julkisuuslain 10 ja 17 §:n soveltamisessa olevaan tulkinnanvaraisuuteen sillä perusteella, että tiedot on mahdollista yhdistää muiden julkisuudessa jo olleiden tietojen kanssa yksittäisiin verovelvollisiin, sillä mediassa oli julkaistu artikkeleita aiheesta mainiten kyseisten henkilöiden nimet.

 

Viranomainen: Verohallinto.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1782/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 20.4.2017

Taltionumero: 1782

Diaarinumero: 3050/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

HUOM!: Valittajana oli viranomainen.

Helsingin hallinto-oikeus 21.8.2015 nro 15/0630/5