Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta, koska viranomaisella ei ole sitä hallussaan.

 

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu Finanssivalvonnan velvoittaminen hankkimaan asiakirjaa, jota sillä ei ole.

Tietopyytäjä pyysi Finanssivalvonnalta OP-Rahoituskeskus Oy:n (OPR) ja itsensä väliseen rahoitussopimukseen liittyviä velkakirjoja, joista vanhimmat olivat vuodelta 1991.

Finanssivalvonta oli saanut OPR:lta haltuunsa asiakirjoja, joista osa koski OPR:n omaa toimintaa luotonantoon liittyen ja oli siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohtien 15 ja 20 perusteella salassa pidettävää: eli se liittyi tarkastustoimintaan ja oli liikesalaisuuksia.  Rahoitustarkastuksen tarkastuskäynti oli perustunut tietopyytäjän tekemiin väitteisiin, joissa hän mm. esitti, että OPR oli nostanut luotonjärjestelysopimuksen limiitistä luvatta kahdessa erässä, 2 750 000 markkaa, ja 4 546 490,66 markkaa.

Tietopyytäjää itseään koskeviin asiakirjoihin hänellä oli oikeus asianomaisoikeus julkisuuslain 11 §:n 1 momentin perusteella, sillä ne olivat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn Rahoitustarkastuksessa. Finanssivalvonta oli todennut, että se on jo luovuttanut kaikki hallussaan olevat asiakirjat, jotka koskevat tietopyytäjää. Lisäksi se totesi, että tehtyjen luottopäätösten säilytysaika on 20 vuotta. Tietopyytäjän käsitys, että Finanssivalvonnalla on hallussaan asiakirjat perustuu 6.9.2002 päivättyyn muistioon ja 29.10.2008 tehdyn päätöksen sanamuotoon.

 

Viranomainen: Finanssivalvonta.

Tietopyytäjä: Yrittäjä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 19.9.2013

Taltionumero: 2967

Diaarinumero: 551/2/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 11.1.2012 nro 12/0011/5