Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Sisäministeriössä laadittu 21.2.2014 päivätty taustamuistio, joka on otsikoitu ”Rahapoliittinen kokonaiskuva, yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet” on julkinen asiakirja.

Sisäministeriö katsoi, että taustamuistio on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohtien perusteella. Kuitenkin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohta viittaa sellaisten asiakirjojen salassapitoon, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimilimessä käsiteltävään asiaan.

Asiakirjapyyntö oli kuitenkin tehty sen jälkeen, kun asiaa oli käsitelty Euroopan unionissa, eikä asiakirja myöskään liity asioihin, jotka saattaisivat myöhemmin tulla käsittelyyn kansainvälisessä toimielimessä.

Lisäksi muistion asiasisällön ja neutraalin sävyn huomioon ottaen se ei ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella salassa pidettävä. Toisin kuin sisäministeriö väitti, se ei myöskään sisällä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua tietoa poliisin taktisista tai teknisistä menetelmistä. Täten sisäministeriön päätös oli lainvastainen, asiakirja on julkinen ja toimittaja oli oikeutettava saamaan tieto taustamuistiosta.

 

Viranomainen: Sisäministeriö 8.4.2014 SMDno/2014/807

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1355/2015 (verkkolinkki KHO:n verkkosivuille)

Antopäivä: 25.5.2015

Taltionumero: 1355

Diaarinumero: 1272/1/14

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Sisäministeriö 8.4.2014 SMDno/2014/807