Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Helsingin yliopiston professorin irtisanomisilmoitus on julkista tietoa. Asiaan ei vaikuta se, että professori oli työsuhteessa, eikä virkasuhteessa.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan mukaan henkilön ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvät seikat ovat salassa pidettävää tietoa. Irtisanomisilmoitus sisälsi tietoa ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, joka on lähtökohtaisesti yksityisyyden suojan piirissä. Koska nämä seikat kuitenkin liittyivät tässä tapauksessa yliopiston professorin tehtävän hoitamiseen, niiden ei voitu katsoa kuuluvan yksityiselämän suojan piiriin. Lisäksi ilmoituksesta ei käy ilmi muita henkilöitä koskevia tietoja.

Helsingin yliopisto oli valituksessaan vedonnut, että irtisanomisilmoituksesta on nimiäkin mainitsematta tunnistettavissa henkilöt, joihin professorin moitittava käyttäytyminen on kohdistunut. Tällöin henkilön perustuslaillinen oikeus elää omaa elämäänsä voidaan toteuttaa vain säätämällä yksilöiden omaan elinpiiriin kuuluvat tiedot salassa pidettäväksi. Lisäksi se oli perustellut, ettei se voi antaa tietoa ilman, että nämä salassa pidettävät tiedot tulisivat julki.

 

Viranomainen: Helsingin yliopisto.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 185/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.1.2017

Taltionumero: 185

Diaarinumero: 3589/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

HUOM!: Valittaja oli viranomainen.

Helsingin hallinto-oikeus 8.10.2015 nro 15/0812/5