Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Oulun kaupunginteatteri Oy:n palveluostoja Samasama Oy:lta ja Jokiteatteri Oy:lta ja palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta koskevat sisäisen tarkastuksen muistiot 18.3.2016 ja 23.3.2016 ovat julkista tietoa.

Oulun kaupunginteatteri Oy:n taiteellinen johto omistaa Samasama Oy:n ja Jokiteatteri Oy:n. Julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaan viranomaisen sisäistä käyttöä varten vaaditut asiakirjat eivät kuulu julkisuuslain piiriin, mutta kyseiset muistiot liittyvät Oulun kaupungin omistajaohjaukseen, eli ne ovat laajempia sisällöltään ja merkitykseltään kuin lain tarkoittamat sisäisen viestinnän asiakirjat.

Lisäksi muistiot eivät sisällä tietoja, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä. Kyseinen lainkohta sisältää vahinkoedellytyslausekkeen, ja sen tehtävä on ensisijaisesti turvata valvonta- ja tarkastustoimen tehokkuus. Koska tietopyyntö on tehty tarkastuksen jälkeen, se ei aiheuta haittaa valvontatoimelle eikä näin voi toimia salassapidon perusteena. Oulun kaupunki kieltäytyi luovuttamasta tietoa vedoten julkisuuslain 5 §:n 4 momenttiin, että muistio oli laadittu sisäistä käyttöä varten.

 

Viranomainen: Oulun kaupunki.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

HUOM!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2018:164 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 10.12.2018

Taltionumero: 5779

Diaarinumero: 5614/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 17.10.2017 nro 17/0248/1