Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavaa sosiaaliturvaa koskevat muistiot ja asiakirjat ovat julkisia siltä osin, kun kyse on osallistavaa sosiaaliturvaa kehittämään asetetun työryhmän asettamispäätöksestä ja osallistavaa sosiaaliturvaa koskevan keskustelunavauksen viimeisestä versiosta. Sen sijaan keskustelunavauksena toimineen muistion luonnosversio on salattua tietoa.

Tietopyytäjä oli esittänyt tietopyynnön Voima-lehden kirjoituksen pohjalta, jossa oli viitattu salaiseen asiakirjaan. Julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan valmistelevien virkamiesten tai viranomaisen toimeksiannosta annetut luonnokset eivät kuulu julkisuuslain soveltamisalan piiriin, joten muistiota ei tarvinnut luovuttaa.

 

Viranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3197/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 9.11.2015

Taltionumero: 3197

Diaarinumero: 1599/1/14

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.5.2014 nro STM/1731/2014