Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluva osuus oikeustapauksen esittelijän muistiosta on salassa pidettävää tietoa. Tietopyytäjä oli pyytänyt saada esittelijän muistion liittyen KHO:n päätökseen 19.12.2011, taltionumero 3621. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että päätösneuvottelujen salaisuus koskee esittelevät tuomarin selontekoa, joka sisältää tapauksen oikeudellisen arvion ja mielipiteen siitä, onko valitus perusteltu (esim. tuomio Lilly France 14.10.2003). Muistio on hallituksen esityksen mukaan (HE 12/2006 vp) mukaan salassa pidettävä siltä osin, kun se sisältää oikeudellista arviointia.

 

Viranomainen: Korkein hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 28.3.2012

Taltionumero: 730

Diaarinumero: 250/2/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 19.12.2011 taltionumero 3621