Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Deloitte & Touche Oy:n vuonna 2011 ARA:n ja Valtiokonttorin toimeksiannosta tekemä selvitys Kunta-asunnot oy:n on siltä osin julkista tietoa, kun siinä ei paljasteta yksityiskohtaista tietoa konsernin taloudellisesta asemasta, hallinnosta sekä konsernin toimintastrategiasta, jota konserni ei ole ilmeisesti tarkoittanut yleisön tietoon ja joiden julkaiseminen aiheuttaisi konsernille taloudellista vahinkoa.

Sen sijaan selvityksessä oli tietoja, jotka ilmenevät jo kaupparekisteriin rekisteröidyistä konsernin tilipäätöksistä sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden kaupparekisteriin merkityistä toimialatiedoista sekä osittain myös konsernin Internet-sivuilta. Näin ollen ARA ei voinut kieltäytyä tietopyynnöstä kokonaan vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohtaan, etenkään perusteluna se, että Deloitte & Touche Oy on halunnut selvityksen salassa pidettäväksi, sillä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohta 20 ei nojaudu rikoslain tavoin yrityksen salassapitotahtoon, vaan sillä on oltava objektiivisesti arvioiden salassapitointressi.

KHO:lle tulleessa asiassa oli neljä valitusta: 1) yksityishenkilön vaatimus, että selvitys luovutetaan kokonaan, 2) yksityishenkilön väite, että Kunta-asunnot Oy:llä ei ole asiassa valitusoikeutta, 3) yksityishenkilön vaatimus suullisesta käsittelystä, ja 4) Kunta-asunnot Oy:n valitus alemman hallinto-oikeuden päätöksestä.

Kaikki hylättiin, yhtiöllä on valitusoikeus perustuen siihen, että hallinto-oikeuden päätös vaikuttaa sen oikeuteen, velvollisuuteen, tai etuun hallintokäyttölain 6 §:n 1 momentin tarkoitetulla tavalla välittömästi.

 

Viranomainen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Valittaja: Kunta-asunnot Oy (mutta myös yksityishenkilö valitti).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1310/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 13.4.2016

Taltionumero: 1310

Diaarinumero: 525/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 nro 15/0012/1