Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Arviokirjan voi salata, valitus hylätään.


Kunta oli tilannut arviokirjan, jossa puolueeton taho arvioi kiinteistön markkina-arvoa. Tietopyytäjälle luovutettiin arviokirja osin ja osa salattiin liikesalaisuuksina. KHO:n ratkaisun perusteella tämä oli oikea ratkaisu.

Kiinteistön arviokirja ei määritä markkina-arvoa, vaan se syntyy ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa. Asiakirjan saa siis salata julkisen toimijan liikesalaisuuden perusteella (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta). Tietojen luovuttaminen olisi voinut paljastaa myös arviokirjan laatineen yrityksen liikesalaisuuksia (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta).


Viranomainen: Helsingin kaupunki

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2020:6 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.1.2020

Taltionumero: 184

Diaarinumero: 3880/1/18 ja 3938/1/18

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 17.7.2018 nro 18/0435/5