Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Tietoihin eduskunnan sivistysvaliolautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin vastaanottamien sähköpostien päivämääristä, lähettäjistä ja otsikoista ajalta 1.1.-28.2.2014 ei sovelleta julkisuuslakia.

Kansanedustaja ei ole julkisuuslain tarkoittama viranomainen edes toimiessaan eduskunnan sivistysvaliolautakunnassa tai vastaavassa lautakunnassa. Siten heidän saamiinsa asiakirjoihin ei sovelleta julkisuuslakia. Perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustaja on velvollinen toimiessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eikä häntä sido muut säännökset.

Valiokunta ei myöskään ole itsessään viranomainen. Valiokuntien asiakirjojen julkisuudesta säädetään perustuslain 50 §:ssä ja eduskunnan työjärjestyksessä 43 a §:ssä. Koska pyydetyn listauksen antamista voidaan pitää uuden asiakirjan luomisena, ei valiokunnalla ole eduskunnan työjärjestyksen tai julkisuuslain 16 §:n johdosta velvollisuutta.

 

Viranomainen: Eduskunnan hallintotoimisto.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 510/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 9.2.2017

Taltionumero: 510

Diaarinumero: 306/1/15

Muutos aiempaan päätökseen: Ei.

Eduskunnan kansliatoimikunta 18.12.2014 (§ 6)