Lopputulos: Tieto luovutetaan ainakin osin. (Asiakirjaan sovelletaan julkisuuslakia).

 

Helsingin hovioikeudessa suoritettu henkilökunnalla osoitettu kysely viraston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteesta, joka on valmistunut 20.6.2013 on asiakirja, johon sovelletaan julkisuuslakia.

Helsingin hovioikeuden kannanoton mukaan se on viranomaisen sisäistä käyttöä varten laadittu asiakirja, jota ei julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaisesti tule pitää viranomaisen asiakirjana. Asiakirjasta oli laadittu aiemmin julkinen yhteenveto, mutta KHO katsoi, että varsinainen selvitys poikkeaa yhteenvedosta siinä määrin, ettei selvitystä voi pitää sisäisenä asiakirjana.

Selvitys itsessään sisältää kuvauksia epäasiallisesta käyttäytymisestä ja seksuaalisesta häirinnästä, joka ilmeni lähinnä epäasiallisena kielenkäyttönä, ja siinä oli nimetty henkilöitä, jotka olivat käyttäytyneet epäasiallisesti. Selvitys itsessään sisälsi kannanoton sen jakautumisesta julkiseen ja yksityiseen osaan.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2015:171 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Viranomainen: Helsingin hovi-oikeus.

Tietopyytäjä: Toimittajat. (2).

Antopäivä: 3.12.2015

Taltionumero: 3504

Diaarinumero: 2068/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 6.6.2014 nro 14/0450/5