Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta. (Se ei ollut vielä julkista ja valitus hylättiin)

 

Energia- ja ilmastopolitiikan perusura, sen oletukset, ja sen ennusteet eivät keskeneräisinä ole julkista tietoa.

Greenpeace oli 16.7.2012 pyytänyt perusuraa ja sen oletuksia nähtäväkseen. Tällöin ministeriö oli vastannut, että asia on keskeneräinen ja valmistuu 2012 lopussa. Uusi tietopyyntö tehtiin 18.10.2012 ja siihen vastattiin 29.11.2012, jolloin asia oli työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan vielä kesken. Greenpeace oli valittanut asiasta KHO:een, sillä se ei pitänyt tätä uskottavana, koska BAU-skenaarioista oli ollut lehtijuttua jo tammikuussa 2012 ja työ- ja elinkeinoministeriö oli 12.12.2012 toimittanut sidosryhmäseminaariin powerpoint-esityksen, jossa esitellään energiankulutuksen BAU-skenaarioita. Lisäksi Greenpeace valitti KHO:een päätöksenteon työ- ja elinkeinoministeriön päätöksenteon hitaudesta. Tämä valitus jätettiin tutkimatta. KHO totesi, että tietopyyntö voitiin hylätä, sillä asia oli vielä keskeneräinen 2012 loppuun ja 2013 alkupuolella, jolloin työ- ja elinkeinoministeriö voi käyttää julkisuuslain 9 §:m 2 momentin perusteella harkintaa.

 

Viranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tietopyytäjä: Greenpeace.

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.11.2012 nro TEM/2405/03.10.03/2012

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 14.2.2014

Taltionumero: 490

Diaarinumero: 3742/1/12

Muutos aiempaan päätökseen: Ei