Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa luovutetaan osin.

 

Asianajotoimisto Linklatersin valmisteluasiakirjat liittyen Kreikan ja Espanjan lainaohjelmiin on osin tietoa, johon ei sovelleta julkisuuslakia, vaikka molemmissa tapauksissa yhtenä sopimusosapuolena on Suomen valtio.

Ne osat asiakirjoista, mitkä valtiovarainministeriö arkistoi, ovat julkisia. Molemmat vakuusjärjestelyt on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, asianajotoimisto Linklatersin ja kreikkalaisten ja espanjalaisten sopimusosapuolten kanssa. Aineisto sisältää vakuusjärjestelyjen valmistelua, yhteydenpitoa, hahmottelu- ja neuvotteluaineistoa ja sopimusasiakirjaluonnoksia.

Aineisto katsottiin kokonaan julkisuuslain 5 §:n 4 momentin tarkoittamaksi viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiksi neuvotteluiksi, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa sisäistä työskentelyä varten laadituiksi asiakirjoiksi. Niihin sovelletaan julkisuuslakia, mikäli ne liitetään arkistoon.

Arkistoitujen tietojen osalta valtiovarainministeriö kuitenkin oli luovuttanut salassa pidettäviä yksilöintitietoja lukuun ottamatta aineiston toimittajalle, joten niiltä osin valitus raukesi. Muutoin aineistoa ei tarvitse luovuttaa.

Asiaan ei vaikuttanut valtiovarainministeriön mainitsema julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asian valmistelua varten laadittujen asiakirjan ulottumattomuus julkisuuslain piiriin, sillä aineistosta ei voida erottaa asian käsittelyä varten tarkoitettuja tietoja valmistelutiedoista, koska ministeriön ja Linklatersin yhteistyö on jatkuvaluontoinen prosessi.

 

Viranomainen: Valtiovarainministeriö.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Uutispäätoimittaja)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 19.11.2014

Taltionumero: 3615

Diaarinumero: 3291/1/12

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Valtiovarainministeriö 5.10.2012 nro VM/1332/07.01.01.00/2012