Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Alpo Rusin esitutkinta-aineistotosta salattuja ovat ne osat, joiden katsottiin sisältävän tietoa turvallisuuspoliisin teknisistä tai teknisistä menetelmistä ja tieto siitä, millaisista kohteista suojelupoliisi on kiinnostunut. Lisäksi yksityisyyden suojan vuoksi henkilötiedot ovat salassa pidettävää.

Rusi oli itse vaatinut esitutkinta-aineistoa määrättäväksi julkiseksi kokonaisuudessaan henkilötiedot poistettuna, sillä hän katsoi sen osoittavan ettei, hän ollut luovuttanut Itä-Saksan edustajille luottamuksellista tai muutakaan aineistoa. Hän syytti suojelupoliisia arviointivirheestä, jonka salaamiseksi se halusi asiakirjat salassa pidettäviksi. Esitutkinta-aineiston salaista osaa on käytetty hänen vahingokseen tiedotusvälineissä ja viranomaisyhteyksissä.

Hakemuksen tueksi ei esitetty sellaisia syitä, joiden pohjalta hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaisesti lainvoiman saanut päätös voitaisiin purkaa.

 

Viranomainen: Valtionsyyttäjä.

Tietopyytäjä: Alpo Rusi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 12.5.2010

Taltionumero: 1123

Diaarinumero: 2641/1/08

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.12.2005 taltionumero 3273